Camera observatie systemen

Bij de industrie, het bedrijfsleven en de overheid bestaat er een groeiende behoefte om terreinen, gebouwen en objecten steeds beter en doelmatiger te beveiligen. Veiligheids- en bewakingsfunctionarissen hebben tegenwoordig naast fysieke middelen tal van elektronische hulpmiddelen ter beschikking om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren. Met behulp van camera’s en monitoren kan één bewakingsfunctionaris op een centraal punt in één oogopslag een overzicht krijgen van een bepaalde terreinsituatie, gebouw of object.

Het gebruik van camera’s in uw pand en/of terrein is verbonden aan wettelijke regels. Informeer bij van der Donk Beveiliging aan welke regels u dient te voldoen alvorens u een camera observatie systeem kunt gebruiken of neem een kijkje op de website van College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).